Ceva

С иновации и доказан двуцифрен растеж, Ceva е една от най-бързо растящите компании в топ 10 на ветеринарният фармацевтичен сегмент. Нашата визия се простира далеч отвъд здравето на животните.

В момента 75% от всички нови човешки инфекциозни заболявания са с произход от животни или птици. Тези заболявания или т.нар. зоонози, като птичият грип, бруцелозата и Q-треската ни карат да търсим ефикасни решения срещу тях. Затова нашата ангажираност се простира отвъд здравето на животните и хуманното отношение към тях. Илюстрира се от девиза ‘Together, beyond animal health’.

Ние работим с редица благотворителни и социални програми по света. Навсякъде, където нашите продукти и ноу-хау могат да помогнат и с всякакви партньори. От Уганда, където работим с дребните собственици на добитък и докторите за изкореняване на сънната болест. Великобритания и САЩ, където Ceva осигурява феромонни каишки Adaptil (кучешки успокояващ феромон) с цел намаляване на стреса за кучетата в приютите и в новите им домове.

Ние сме наистина глобална компания – присъстваме пряко в 42 страни. Работим в повече от 110; имаме 13 изследователски и развойни центрове, 21 производствени площадки. Имаме повече от 3500 служители по целия свят.

Посветени сме на клиентите – адаптираме всяко решение и начина, по който работим спрямо специфичните нужди, изисквания и предизвикателства на нашите клиенти. Изграждаме здрави и дълготрайни връзки и работим като партньори, така намираме нови решения зеадно.

Предприемачески дух
Служителите на Ceva, учените и мрежата от партньори на компанията са насърчавани да създават решения и подобряват познанията за здравето на животните – вярваме, че всички те олицетворяват предприемаческия дух.

Солидарност
В Ceva солидарността описва общата цел за борба с големите предизвикателства пред здравето на животните по целия свят – фокусът е върху работата в екип.

Нововъведения
Концепцията на иновациите отразява желанието ни да се мисли и действа извън традиционния подход и да се разчупят границите на идеите.

Показване на 9 резултата